Dit informatieve nota persoonlijke gegevens die u verstrekt bij de registratie in het contact formulier op onze website www.digi-shop.it en/of op sites van onze web-circuit


Persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op ons bedrijf zal worden behandeld overeenkomstig de Decr. Been. n. 196 van 30 juni 2003, de nieuwe "Codice in Materia di Protezione dei dati persoonlij" aangegaan op 1 januari 2004 van kracht.

Houder van de behandeling
Specifiek, overeenkomstig art. 13 van de DL, ook informeren wij u dat de verwerkingsverantwoordelijke is DiGi aldaar Gianluca-informatica Locatie: Via Buonarroti 19 20082 BINASCO (MI)-Italië p. Iva: 02416970180 kabeljauw. FISC. MLGGLC68C26F205U Abonneren REA MI 1961705-Tel 02.450.77.516-02.899.26.755Fax 02.32066610-gecertificeerde mail: diginformatica op pec.it

Doel van de verwerking
De gegevens die u hier hebt gegeven zullen verwerkt worden uitsluitend overeenkomstig de volgende doeleinden:
1) voldoen aan uw verzoeken voor verduidelijking en/of verslagen;
2) totstandbrenging en het beheer van de handelsbetrekkingen;
3) verwerking van persoonsgegevens voor het versturen van informatieve en promotionele materiaal op de diensten, producten, zakelijke promoties 

Behandeling modaliteit
De behandeling, in het bijzonder de activiteiten van registratie, organisatie, instandhouding, verwerking, wijziging, blokkeren, gebruik, interconnectie, communicatie, verspreiding, annulering, vernietiging, selectie, extractie, vergelijking, worden uitgevoerd wettig, vrij en in een zodanige wijze dat het garanderen van veiligheid en vertrouwelijkheid; de verwerking van gegevens kan worden uitgevoerd door middel van papier, computer en telematische middelen.

Verplichte of vrijwillige aard van het verstrekken van persoonlijke gegevens en gevolgen van de weigering om te verlenen.
De toekenning van gegevens is niet verplicht maar weglating van vereiste informatie door middel van vragenlijsten en/of formulieren op onze website zalof kan leiden tot Digi Hianluca informatica aldaar onvermogen om te voldoen aan de eisen en daarom elke weigering om gegevens te verstrekken voor deze doeleinden in de onmogelijkheid voor de ondergetekende bedrijf resulteren zal te maken van informatie over de services is vereist en huidige initiatieven.

Rechten van de betrokkene
Hierbij, wij herinneren u eraan dat kunst. 7 de dezelfde DL, verleent de volgende rechten:
• weten het bestaan van de verwerking van gegevens die van toepassing zijn kan;
• verkrijgen zonder vertraging van de houder van de bevestiging van het bestaan en mededeling van gegevens, hun oorsprong, de doeleinden en methoden van behandeling, annulering, transformatie in anonieme vorm of afscherming van gegevens die worden verwerkt op onrechtmatige wijze, het bijwerken, rectificatie en integratie van de gegevens, de bewering dat dergelijke operaties moeten worden gebracht onder de aandacht van degenen aan wie de gegevens werden meegedeeld of verspreid;
• verzetten om legitieme redenen de verwerking van gegevens;
• zich verzetten tegen de voorgenomen verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden.

 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door verzoek aan de eigenaarvan de behandeling per aangetekende brief gericht aan DiGi aldaar Gianluca-informatica Locatie: Via Buonarroti 19 20082 BINASCO (MI)-Italië p. Iva: 02416970180 kabeljauw. FISC. MLGGLC68C26F205U Abonneren REA MI 1961705-Tel 02.450.77.516-Fax 02.32066610 02.899.26.755  of per e-mail naar het bovenstaande adres door gecertificeerde elektronische post  diginformatica op pec.it