Това информационна бележка личните данни, които предоставяте при регистриране в формата за контакт на нашия уебсайт www.digi-shop.it и/или на страниците на нашия уеб схема


Лични данни, съхранявани в нашата компания ще се действа съгласно Decr. Крак. n. 196 30 юни 2003 г., новите "Codice в Materia di Protezione деи dati Personali" влезе в сила на 1 януари 2004 г.

Притежател на лечение
По-конкретно, съгласно чл. 13 на DL, също така ви информираме че контролиращият орган на данни е DiGi Malagola Джанлука-информатика Местоположение: Чрез Буонароти 19 20082 град BINASCO (MI)-Италия стр. Ива: 02416970180 треска. Фиска. MLGGLC68C26F205U Абонирайте се REA MI 1961705-тел 02.450.77.516-02.899.26.75502.32066610-Сертифицирани поща на факс: diginformatica в pec.it

Целта на обработването
Данни, които сте дали тук ще се обработват изключително в съответствие със следните цели:
1) изпълним вашите искания за разяснения и/или докладите;
2) създаване и управление на търговските отношения;
3) обработката на лични данни за изпращане на информационни и рекламни материали на услуги, продукти, бизнес промоции 

Модалност на лечение
Лечението, по-специално операциите на регистрация, организация, опазването, обработка, модификация, блокиране, използване, взаимосвързаност, комуникация, дифузия, анулиране, унищожаване, избор, извличане, сравнение, се извършват законосъобразно, справедливо и по такъв начин, че да гарантира сигурност и поверителност; обработката на данни може да се извърши чрез средства на хартия, компютър и телематични средства.

Задължителен или доброволен характер на предоставяне на лични данни и последиците от отказ за предоставяне.
Предоставянето на данни не е задължително, но пропускане на необходимата информация чрез въпросници и/или форми на нашия сайт щеили може да доведе до Digi Hianluca информатика Malagola неспособност да се съобразят с исканията си и следователно всеки отказ за предоставяне на данни за тези цели ще доведе до невъзможност за долуподписаният компанията да направи информация за необходими услуги и текущи инициативи.

Правата на заинтересованата страна
С настоящото ние ви напомняме, че чл. 7 същата DL, дава следните права:
• знаете за съществуването на обработката на данни, които могат да се прилагат;
• получи незабавно от притежателя на потвърждаване на съществуването и съобщаването на данни, техния произход, цели и методи на обработка, отмяна, преобразуване в анонимна форма или блокиране на данни, обработвани неправомерно, актуализиране, поправка и интегрирането на данните, твърдението, че такива операции трябва да бъдат доведени до вниманието на тези, за които данните са били съобщени или разпространяват;
• се противопоставят по основателни причини, обработването на данни;
• против обработката на планираните данни за маркетингови цели.

 

Тези права могат да бъдат упражнявани чрез искане на собственика нана лечението с препоръчано писмо, адресирано до DiGi Malagola Джанлука-информатика Местоположение: Чрез Буонароти 19 20082 град BINASCO (MI)-Италия стр. Ива: 02416970180 треска. Фиска. MLGGLC68C26F205U Абонирайте се REA MI 1961705-тел 02.450.77.516-Fax 02.32066610 02.899.26.755  или по електронна поща до посочения адрес от сертифицирани електронна публикация  diginformatica в pec.it