Αυτό Ενημερωτικό σημείωμα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή τη φόρμα επικοινωνίας για μας ιστοσελίδα www.digi-shop.it και/ή σε τοποθεσίες του κυκλώματος μας web


Προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εταιρεία μας θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το Decr. Πόδι. ν. 196 της 30 Ιουνίου 2003, το νέο "Codice Materia προστατευτικούς dei κάντε ενημερωτική» τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004.

Κάτοχος της θεραπείας
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τέχνη. 13 των DL, επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ο υπεύθυνος είναι DiGi Gianluca Malagola-πληροφορικής Τοποθεσία: Μέσω Buonarroti 19 20082 BINASCO (MI)-π. Iva Ιταλία: 02416970180 Cod. Χρη. MLGGLC68C26F205U Εγγραφείτε ΡΕΑ MI 1961705-Τηλ 02.450.77.516-02.899.26.755Fax 02.32066610-πιστοποιημένο ταχυδρομείο: diginformatica στο pec.it

Σκοπός της επεξεργασίας
Τα στοιχεία που δώσατε εδώ θα εξετάζονται αποκλειστικά σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς:
1) εκπληρώσει τα αιτήματά σας για διευκρινίσεις ή/και εκθέσεων που υποβάλλονται?
2) θέσπιση και τη διαχείριση των εμπορικών σχέσεων?
3) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αποστολή του ενημερωτικό και προωθητικό υλικό σχετικά με τις υπηρεσίες, προϊόντα, προσφορές επιχειρήσεων 

Τροπικότητα θεραπεία
Η θεραπεία, ειδικότερα η εγγραφή, οργάνωση, διατήρηση, επεξεργασία, τροποποίηση, κλείδωμα, χρήσης, διασύνδεση, επικοινωνίας, διάχυσης, ακύρωσης, καταστροφή, επιλογή, εξόρυξη, σύγκριση, πραγματοποιούνται νομίμως, δίκαια και με τέτοιο τρόπο ως προς την εξασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να γίνει με μέσα από χαρτί, υπολογιστή και τηλεματικά μέσα.

Υποχρεωτική ή εθελοντική φύση της παροχής προσωπικών δεδομένων και τις συνέπειες της άρνησης χορήγησης.
Η απονομή των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική αλλά τυχόν παράλειψη απαιτούμενες πληροφορίες μέσω ερωτηματολογίων ή/και μορφές στην ιστοσελίδα μας θαή μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία Digi Hianluca πληροφορικής Malagola να συμμορφωθεί με τα αιτήματά της και ως εκ τούτου οποιαδήποτε άρνηση να παρέχουν δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία για την εταιρεία υπογεγραμμένος να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που απαιτούνται και τις τρέχουσες πρωτοβουλίες.

Δικαιώματα του ενδιαφερομένου
Με την παρούσα, σας υπενθυμίζουμε ότι η τέχνη. 7 το ίδιο DL, παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
• να γνωρίζουν την ύπαρξη της επεξεργασίας των δεδομένων που μπορεί να ισχύουν?
• λάβει χωρίς καθυστέρηση από τον κάτοχο, την επιβεβαίωση της ύπαρξης και επικοινωνίας δεδομένων, την προέλευσή τους, τους σκοπούς και τις μεθόδους χειρισμού, ακύρωση, μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή το κλείδωμα των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία παράνομα, την επικαιροποίηση, διόρθωση και την ολοκλήρωση των στοιχείων, ο ισχυρισμός ότι οι πράξεις αυτές πρέπει να ασκηθεί την προσοχή εκείνων στους οποίους τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν ή διαδίδονται?
• αντιταχθεί, για θεμιτούς λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων?
• κατά την προβλεπόμενη επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

Τα δικαιώματα μπορούν να ασκούνται με αίτηση στον ιδιοκτήτητης θεραπείας με συστημένη επιστολή προς DiGi Gianluca Malagola-πληροφορικής Τοποθεσία: Μέσω Buonarroti 19 20082 BINASCO (MI)-π. Iva Ιταλία: 02416970180 Cod. Χρη. MLGGLC68C26F205U Εγγραφείτε ΡΕΑ MI 1961705-Τηλ 02.450.77.516-Fax 02.32066610 02.899.26.755  ή με e-mail στην παραπάνω διεύθυνση από πιστοποιημένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  diginformatica στο pec.it