ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΠΏΛΗΣΗΣ

Οι παραγγελίες υπόκεινται στην αποδοχή όλων των όρων και όρους κατωτέρω.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων προς πώληση είναι ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση, έτσι το ποσό που εμφανίζεται είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.

Digi Gianluca Malagola πληροφορικής απολύτως επιφυλάσσεται να παρέχει στον πελάτη με ισοδύναμα προϊόντα με παρόμοια χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, αν το ίδιο δεν είναι διαθέσιμο σε απόθεμα ή εφοδιασμό εταιρειών ή σταματήσει παραγωγή.

 

ΤΙΜΈΣ

Τιμές είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές κατά τη στιγμή της αποδοχής της παραγγελίας· εκτός από διάφορες γραπτές συμφωνίες όλες οι τιμές προϊόντων σε προσφορά ή ειδική προσφορά είναι έγκυρη για 30 ημέρες και υπόκεινται στη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Οι τιμές που συνδέονται με κάθε άρθρο είναι esclusae ΦΠΑ μπορεί να ποικίλλει λόγω τάσεις της αγοράς, χωρίς προειδοποίηση.

 

ΠΑΡΆΔΟΣΗ

Αποστολή – παράδοση παραγγελιών γίνεται κανονικά εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας. Στην περίπτωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακύρωση παραγγελιών μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το δίκαιο και τα δικαιώματα πρέπει να επιτραπεί εκ των προτέρων. Δεν δεχόμαστε αιτήσεις ακύρωσης παραγγελίας που προκύπτουν από τις ημέρες της φοροδιαφυγής, από την αδυναμία πληρωμής ή από την απουσία του αποδέκτη για την παράδοση.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ

Ως αποτέλεσμα την ακύρωση των παραγγελιών με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει, σε περίπτωση προπληρωμής, επιστροφή για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες. Η επιστροφή θα γίνει με μερική ή ολική τρόπο, ανάλογα με την προκατάληψη της αξίας της παραγγελίας και, εάν είναι απαραίτητο, τα έξοδα μεταφοράς.

Πιστώνουμε θα γίνουν εντός 90 ημερών από την επιβεβαίωση της Ακύρωση παραγγελιών με πληρωμή από την Τράπεζα μεταφορά ή paypal επιστροφή. Αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές από άλλες μορφές της πίστωσης. Η διαδικασία δεν θα επιστρέφει τυχόν τραπεζικές προμήθειες ή κόστος των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.